hình nền

ระบบสุ่มขุนพล

< โฮมเพจ
1.กดที่ภาพรูปปั้นขุนพลขี่ม้า "เกณฑ์"2.การเกณฑ์ขุนพลนั้นมีทั้งหมด 3 แบบ ซึ่งก็คือ เกณฑ์ขุนพลรบ เกณฑ์ขุนพลดัง และ เกณฑ์ขุนพลค่าย

- เกณฑ์ขุนพลรบ จะได้รับชิ้นส่วนขุนพลและสุ่มรับไอเทมขั้นพื้นฐานเช่นหนังสือ EXP

- เกณฑ์ขุนพลดัง จะมีโอกาสได้รับขุนพลขั้นส้ม และขั้นสีแดง โดยระบบจะมีการันตี ทุกการเกณฑ์ขุนพล 20 ครั้ง จะได้รับขุนพลระดับสีแดงอย่างแน่นอน!!

- เกณฑ์ขุนพลค่าย สามารถเลือกก๊กที่ต้องการได้ โดยจะมีโอกาสได้รับขุนพลขั้นส้ม และขั้นสีแดง เฉพาะก๊กที่เลือกเท่านั้น มีเงื่อนไขในการปลดล็อคคือ ต้องเกณฑ์ขุนพลดังครบ 100 ครั้งเสียก่อน โดยระบบจะมีการันตี ทุกการผู้เล่นสามารถที่จะกดไปที่ปุ่มแว่นขยาย เพื่อตรวจสอบว่าการสุ่มในครั้งนี้ มีโอกาสได้รับขุนพลใดบ้าง


ผู้เล่นมีโอกาสในการได้รับขุนพล ระดับสีส้มและสีทอง ในกรณีที่ได้ขุนพลซ้ำ ระบบจะทำการเปลี่ยนเป็นชิ้นส่วนจำนวน 80 ชิ้นส่วนเกณฑ์
ค่าย ผู้เล่นจะสามารถเลือกได้ว่า ต้องการสุ่มขุนพลจากก๊กใด โดยขุนพลที่ออกมานั้นจะมีแต่ก๊กที่ตนเองต้องการเท่านั้น เช่นหากเลือกวุย ก็จะได้รับขุนพลเฉพาะวุยก๊กเท่านั้น